نگرانی قرقیزستان از اوضاع افغانستان- علی کاظمی جزییات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۹