شهناز کامل‌زاده با نادره طاهریان، دختر فارسی‌زبان سمرقندی هم صحبت شده‌است.

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۰۷