وضعیت اسفبار آواره‌گان جنگ در غزه - براء الشانطی، از غزه گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶