طالبان با برگزاری نشست منطقه‌ای در کابل به دنبال چیست؟ - گفت‌وگو با آصف آشنا، فعال سیاسی

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹