انتقاد نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان از طالبان - گفت‌وگو با نگاره میرداد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹