دیدار وزیر خارجه گروه طالبان با وزیر خارجه ترکیه - نرگس هورخش، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۹