حملات موشکی پاکستان به ایران-پویا هاشمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

حملات موشکی پاکستان به ایران پویا هاشمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸