بازگشت دو زندانی گوانتانامو به کابل - گزارشی از رحمان کاکر، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳