سخنرانی نماینده فدراسیون روسیه، در نشست شورای امنیت درباره افغانستان

سخنرانی نماینده فدراسیون روسیه، در نشست شورای امنیت درباره افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱