پنهان‌کاری در مورد آموزش دختران - سیر کاکر، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸