ساز و آواز افغانستان در تبعید - نجوا عالمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، جزئیات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۴