افزایش دختر فروشی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان - لیمه آفشید، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۶