کشته شدن مشاور رهبر طالبان در شهر کویته پاکستان - رحمان کاکر، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱