ملیحه لودی: صبر اسلام‌آباد در مقابل طالبان به پایان رسیده است - جواد همدانی گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵