افراد طالبان در شهرداری جلال‌آباد دست‌فروشان را لت‌وکوب کردند - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶