روز جهانی بیماری ایدز-گزارشی از صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال

روز جهانی بیماری ایدز گزارشی از صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰