رفتار نرم پاکستان در برابر مهاجران افغانستان - گفت‌وگو با عبدالحمید جلیلی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱