ادامه اعتراضات به دوسالگی حاکمیت طالبان - ادریس جویا، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۰