گردهمایی زنان در بامیان-نصیر بهزاد، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزییات می‌دهد