تلاش روسیه برای ساخت پهپادهای مدرن-زلمی آشنا گزارش می‌دهد

تلاش روسیه برای ساخت پهپادهای مدرن-زلمی آشنا گزارش می‌دهد

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱