گفت‌وگوی ویژه با انورالحق احدی، ناظر «صندوق افغان» و وزیر پیشین مالیه