پیشنهاد دولت ترکیه برای صلح بین اسرائيل و فلسطین-نرگس هورخش گزارش می‌دهد

پیشنهاد دولت ترکیه برای صلح بین اسرائيل و فلسطیننرگس هورخش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استانبول گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰