تحصن دوباره‌ی تمنا زریاب پریانی در آلمان - ادریس جویا، جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷