آیا تصور می‌شد که روز یک‌هزارم ممنوعیت آموزش دختران،از سوی طالبان در افغانستان فرا برسد؟

آیا تصور می‌شد که روز یک‌هزارم ممنوعیت آموزش دختران،از سوی طالبان در افغانستان فرا برسد؟ تحلیل و بررسی این موضوع با سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و حمیرا قادری، نویسنده

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵