تشدید نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران

سمیرا قرائی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن جزییات می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸