نگرانی از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان - گفت‌وگو با سمیع‌الله یوسفزی، خبرنگار آزاد

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱