نگرانی از انتقال پناهجویان هزاره به رواندا-گفت‌وگو با خلیل عزیز، استاد دانشگاه

نگرانی از انتقال پناهجویان هزاره به رواندا گفت‌وگو با خلیل عزیز، استاد دانشگاه و وکیل مهاجرت

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲