درگذشت سرپرست ایالت خیبر پختونخوا گفت‌وگو با سمیع یوسفزی، خبرنگار

درگذشت سرپرست ایالت خیبر پختونخوا گفت‌وگو با سمیع یوسفزی، خبرنگار

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰