واکنش طالبان به اخراج مهاجران افغانستان - گفت‌وگو با مرتضی رسولی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳