فوزیه کوفی: طالبان شاید جنگجویان خوب باشند، اما حاکمان خوب نیستند

فوزیه کوفی: طالبان شاید جنگجویان خوب باشند، اما حاکمان خوب نیستند

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲