وضعیت بد مهاجران افغان در پاکستان - گزارشی از مهناز عزیزی، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹