دومین محاکمه دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین امریکا - صدف امیری، جزییات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰