زنان افغان در دنمارک دو سالگی حاکمیت طالبان را بررسی می‌کنند- جزئیات بیشتر از نجوا عالمی

زنان افغان در دنمارک دو سالگی حاکمیت طالبان را بررسی می‌کنند- جزئیات بیشتر از نجوا عالمی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸