تقریب نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان-گفت‌وگو با نگاره میرداد

تقریب نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان گفت‌وگو با نگاره میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۶