آخرین روز کارزار‌های انتخاباتی در پاکستان - جواد همدانی، از اسلام‌آباد، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷