دیدار رئیس ستاد ارتش ترکیه با رئیس کل ستاد نیروهای ایران - فرزیا ثابتی، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷