منیژه باختری می‌گوید هرگز با وزارت خارجه طالبان همکاری نخواهد کرد.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶