پیامدهای زلزله در هرات گفت‌وگو با خالد احدی، کارشناس مسائل صحی

پیامدهای زلزله در هرات گفت‌وگو با خالد احدی، کارشناس مسائل صحی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۶