موضع فرانسه در به رسمیت‌شناسی فلسطین

موضع فرانسه در به رسمیت‌شناسی فلسطین

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۰