خبر فوری: زلزله شدید در ترکیه؛ یافته‌های تازه چیست؟- نرگس هورخش، افغانستان اینترنشنال