حمله به سیاستمدار ضد طالبان در پاکستان-جواد همدانی گزارش می‌دهد

حمله به سیاستمدار ضد طالبان در پاکستان جواد همدانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳