پیش‌بینی رکود اقتصادی افغانستان گفت‌وگو با سیر قریشی، کارشناس امور اقتصادی

پیش‌بینی رکود اقتصادی افغانستان گفت‌وگو با سیر قریشی، کارشناس امور اقتصادی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳