روسیه و راه تجاری جدید به سوی افغانستان گفت‌وگو با سمیع ستانکزی، کارشناس امور اقتصادی

روسیه و راه تجاری جدید به سوی افغانستان گفت‌وگو با سمیع ستانکزی، کارشناس امور اقتصادی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸