مانورهای دریایی روسیه و چین- علی کاظمی جزییات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۹