دیدگاه: چشم‌اندازه سرکوب، مخالفت و شورش در افغانستان

دیدگاه: چشم‌اندازه سرکوب، مخالفت و شورش در افغانستان گفت‌وگو با عمر صدر، نویسنده و پژوهشگر سیاست و حسین قاضیان، جامعه‌شناس در یوتیوب ببینید: https://youtu.be/4ucxBcahleU?si=BblHLLR9anf6cDL6

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳