مصاحبه احمد مسعود با یک نشریه اسراییلی - گزارشی از مرتضی رضایی، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲