طالبان هفت معدن بزرگ افغانستان را به چین واگذار می‌کند-گفت‌وگو با هاشم رسولی، کارشناس

طالبان هفت معدن بزرگ افغانستان را به چین واگذار می‌کند-گفت‌وگو با هاشم رسولی، کارشناس

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۹