عدم حضور زنان در نشست دوحه؛ چرا سازمان ملل به درخواست طالبان تمکین می‌کند؟

عدم حضور زنان در نشست دوحه؛ چرا سازمان ملل به درخواست طالبان تمکین می‌کند؟ گفت‌وگو با مبینه ساعی، فعال حقوق بشر

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲