آخرین تحولات جنگ اسرائيل و حماس-بابک اسحاقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

آخرین تحولات جنگ اسرائيل و حماس بابک اسحاقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴