استفاده ابزاری از انتحاری‌های افغانستان برای اهداف کشورها - گفت‌وگو با اجمل عمر شینواری

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴